Hantering av personuppgifter

Information till medlemmar i Föreningen Bohus-Malmön om föreningens hantering av personuppgifter.

Som en förutsättning för att kunna vara medlem i föreningen och för att vi ska kunna hantera ett medlemskap behöver vi registrera personuppgifter om enskild medlem. Genom att ansöka om medlemskap i föreningen samtycker du till att föreningen hämtar in och hanterar uppgifter från dig.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Bohus-Malmön är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i medlemsförteckningen.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Föreningen hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller namn, e-postadress, vinteradress, sommaradress samt telefonnummer. Uppgifterna behålls under hela tiden som du är medlem. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i cirka ett år. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. vissa uppgifter för ekonomisk bokföring eller anteckning om en förtroendevalds engagemang i föreningen.

Varför samlar vi in uppgifterna?

Föreningen behöver personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av du bli medlem i föreningen och för att hantera ditt medlemskap. Uppgifterna används också och för att kunna ge dig tillgång till information om föreningens aktiviteter och tex årsmöte.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter om föreningens medlemmar finns i medlemsmatrikeln . Genom att du godkänner att föreningen får använda dina personuppgifter godkänner du även att de finns tillgängliga i föreningens informationshäfte.

Policy för hantering av personuppgifter på internet

Föreningen har följande policy för personuppgifter och den finns tillgänglig på föreningens hemsida.

Om vi fotograferar föreningens aktiviteter så informerar vi om att bilderna kan komma att användas för att informera om verksamheten. Man har alltid möjlighet att invända mot detta.

Man kan alltid be om att få ta bort bilder om man inte önskar vara med på webbplatsen. I så fall ska man kontakta föreningens webbredaktör.

Dina rättigheter

Genom att kontakta kassören eller någon i föreningen styrelse kan man begära att personuppgifter rättas eller att de inte längre ska behandlas av föreningen.

Som medlem kan lämna klagomål om föreningens hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.