Väderåret 2020

2020 blev det hittills varmaste året i Sverige, sedan mätningarna startade 1860. Enligt SMHI blev den s k Sverigemedeltemperaturen högre än någonsin, ungefär 7,5 grader. Högre än 2014, som var det näst varmaste med 6,91 grader och därmed också varmare än 2015, 1934, 1938 och 1990 i nu nämnd ordning.

Om även Malmön slagit årsvärmerekord vet jag inte. Kanske, kanske inte. Det finns ingen och har inte funnits någon officiell mätstation på Malmön och mina mätningar jämförs hela tiden med värden från Smögen.

Men i alla fall. Dygnsmedeltemperaturen för 2020 blev 9,8 grader och det är hela 2,2 grader över normalvärdet, som bygger på statistikserien 1961-1990.

Jämfört med årsmedeltemperaturen de närmast föregående åren är årets siffra avsevärt högre. Från 2016 har årsgenomsnitten legat på 8,0 – 8,8 grader. Samtliga värden ligger dock klart över normalvärdet på 7,6 grader.

Under 2020 var det temperaturöverskott i samtliga månader, utom maj och juli. Som vi alla kommer ihåg blev juli en stor besvikelse och slutade 0.9 grader under normalen. Maj stannade på 0,2 grader under.

Januari och februari sticker ut allra mest under 2020. Dygnsmedeltemperaturen i januari hamnade på fantastiska 6,1 grader över den normala och i februari var det 5.1 grader varmare än normalt.

Trots den varma februari hittar vi årets lägsta temp i denna månad. Det var klockan 07.15 den 27/2 och termometern visade -5,6 grader. Egentligen inte mycket till vinter, när ”köldrekordet” för hela året stannar på futtiga -5,6 grader.

Däremot kunde vi hälsa den meteorologiska våren välkommen redan den 15 februari – tidigare kan den aldrig komma. Vintern hoppades helt över denna gång. Det var alltså meteorologisk höst ända fram till den 15/2, då det blev vår.

På hela 2020 hade vi bara 33 dygn, då tempen någon gång var nere på minussidan. 2017 var ett ”kallt” år och då bokförde vi 83 motsvarande dygn.

Även om maj var ganska sval, kom sommaren den 19:e i denna månad. Och sommaren fortsatte sen ända till den 10 oktober, då det var dags för höst. En ganska normal ankomsttid för hösten på Malmön.

Hur blev då sommaren? 2-2, skulle säkert Dan Beckman har påstått. Två varma månader: juni och augusti och två svala: maj och juli. Temperaturmässigt hamnade juni i topp. Dygnsmedeltemperaturen på 17,9 grader var 3,1 grader högre än normalt, högre än både juli och augusti.

Absolut varmast 2020 var det klockan 12.45 den 27 juni med 29,6 grader. Den 17 augusti var det 29,2 grader medan juli månads högsta siffra var blygsamma 23,4 grader den 31:e. Det var faktiskt varmare i vattnet i juni än högsta lufttemperaturen i juli! Juli hade bara 5 dagar med mer än 20 grader, medan juni hade 20 dagar med 20 grader eller högre och augusti 21 sådana dagar.

2020 blev ett fuktigt år. I åtta av årets månader fick vi mer nederbörd än vi borde ha fått. April, maj, augusti och september blev dock torrare än normalt. Totalt mätte vi upp 776,8 mm regn och det är 161,5 mm mer än normalmängden på ett år. Ännu blötare var 2019 med 827 mm men 2016 kom det bara 504 mm.

Juli och oktober blev allra blötast med 92 resp 93,4 mm, men det största överskottet kom i februari. Då skulle vi fått 33 mm men det kom hela 83 mm. Trots den höga totalsiffran hade vi bara två dygn med mer än 20 mm – den 25 september och den 27 december. Årets värsta skur kom den 21 augusti med en intensitet på 155 mm/tim. Ett annat skyfall noterades den 28 juli då det öste ner med 150 mm/tim.

Ciara, Dennis, Laura och Bella är årets namngivna oväder. Men ingen av dem gjorde väl något större avtryck i historien. Faktum är att vi bara vid ett fåtal tillfällen under 2020 kom upp i riktig storm i medelvinden, alltså mer än 24 m/sek. Däremot har vi haft gott om stormbyar runt 30 m/sek. Den 22 februari blåste det 31,76 m/sek vid Tån. Några dagar tidigare hade vindarna tryckt upp havet mot Malmön och som mest var vattenståndet 127 cm över det normala.

Men i mars blev det tvärtom. Den 29/3 noterades ett vattenstånd på 66 cm under det normala.

I december var det snudd på bottenrekord på SMHI:s stationer, som mäter soltimmarna. Men sett till hela året, så var det precis det motsatta. På Koster sken solen 2301 timmar, mest sedan Koster började mäta 2006. I Göteborg var motsvarande siffra 1906 timmar, så med tanke på vårt läge, så kanske Malmön hamnade någonstans mitt emellan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.