Styrelsen

Föreningen Bohus-Malmöns styrelse, revisorer och valberedning för verksamhetsåret 2020-2021

Styrelse

Ordförande
Mats Rignell, e-post: mats.rignell@gmail.com , mobil: 076-7214656
Vice ordförande
Claes Brügge, e-post: claes@bohus-malmon.se, mobil: 0705-755096
Kassör (med ansvar för medlemsregister)
Ulrika Olsson, e-post: Uolsson4@telia.com, mobil: 076-632 17 73
Sekreterare (med ansvar för hemsida)
Karin von Pongrácz, e-post: karin.von-pongracz@telia.com, mobil: 072-2135002
Klubbmästare
Lars Hjorth, e-post: lg.hjorth@gmail.com, mobil: 0739-107077
Ledamöter
Ann-Marie Erlandsson, e-post: ann-marie.erlandsson@telia.com, mobil: 0707-628810
Mats Johansson, e-post: mats.johansson@mittbohuslan.se, mobil: 070-6186572 (materialförvaltare)
Lars Kronström, e-post: lars.kronstrom@nri.nu, mobil: 0707-336154
Lars-Erik Malm, e-post: malm.chenon@telia.com, telefon: 0523-35253
Jan Swedberg, e-post: jan.swedberg@telia.com, mobil: 0705-640412
Hans Wahlström, e-post: kustliv@telia.com, mobil: 0702-886617


Revisorer

Hans Gustavsson, e-post: hgustavs46@gmail.com , mobil: 0708-202055
Anders Ahlm, e-post: anders@ahlm.nu, mobil: 0705-443443


Valberedning

Claes Brügge (sammankallande), e-post: claes@bohus-malmon.se, mobil: 0705 755096
Rune Karlsson, e-post: buskafi08@gmail.com, mobil: 0738-430129
Gustav Wallin, e-post: ingbritt.wallin@hotmail.commobil: 0705-953190

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.