Riktlinjer för arvoden, ersättningar och gåvor

Föreningen Bohus-Malmön är en ideell förening. Föreningen har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Föreningen ska inte agera arbetsgivare och betala ut lön. Köpta tjänster ska faktureras från ett företag med F-skattsedel.

Att engagera sig i föreningen är frivilligt och inriktningen är att de som bidrar i verksamheten är oavlönade.

Det kan finnas tillfällen när arvode, gåvor eller annan ersättning utgår. Sådana ersättningar ska följa Skatteverkets regler och vara protokollförda beslut i styrelsen.

Styrelsen

Att vara styrelseledamot i föreningen är ett förtroendeuppdrag. Det utgår inget arvode till styrelseledamöter i föreningen.

Funktionärer

Att vara funktionär för olika aktiviteter i föreningen är ett förtroendeuppdrag och då utgår ingen ersättning.

Funktionärer som gör särskild insats i föreningens verksamhet kan belönas med en gåva i samband med avslutade aktiviteter. Styrelsen beslutar för vilka aktiviteter funktionärer ska belönas med gåva samt storlek på gåva.

Simskolelärare

Det utgår ersättning för simskolelärarna. Ersättningen ska följa Skatteverkets regler.

Gåvor och storlek på gåva

Föreningen har rätt att dela ut gåvor. Storleken på gåvor ska följa Skatteverkets regler. Storleken på en gåva ska vara proportionerlig i förhållande till vad syftet är samt vara beslutad och dokumenterad i ett styrelseprotokoll

Tillfällen när gåvor delas ut är till exempel till avgående styrelseledamot, funktionär som gjort en särskild insats, samt när någon bidragit utöver det som kan förväntas inom ramen för föreningens verksamhet. En gåva får inte ha ett större belopp än 1000 kr.

En minnesgåva kan delas ut till någon som till exempel varit förtroendevald i minst sex år och som slutar sitt uppdrag eller vid jämn födelsedag. Värdet på en minnesgåva får i föreningen inte överstiga 2000 kr.

Blommor

Föreningen kan skicka blommor till medlem i föreningen i samband med tex sjukdom eller jämn födelsedag. Någon i styrelsen kan fatta beslut om att skicka blommor och ersätts med utlägg.

Räkfest

Varje år bjuder föreningen in alla förtroendevalda med respektive (styrelse och funktionärer) till en årlig räkfest. Räkfesten faller in under Skatteverkets regler för personalfest och utlöser inga beskattningskonsekvenser.

Ersättning för utlägg

Föreningen ersätter styrelseledamöter, funktionärer och medlemmar för utlägg som är relaterade till föreningens verksamhet. Utlägg ska alltid redovisas med kvitto och kassören ansvarar för utbetalning och redovisning av utlägg inför bokslut.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.