Styrelse, revisorer och valberedning samt adress

Adress till föreningen

Föreningen Bohus-Malmön
c/o Jan Swedberg
Strandvägen 10
456 55 Bohus-Malmön
Plusgironummer: 65 58 15-9
Org. nr. 802473-1724
webb: bohus-malmon.org

Styrelse


Mats Rignell Ordförande
e-post: mats.rignell@gmail.com , mobil: 076-7214656


Jan Swedberg Vice ordförande ( med ansvar för Granitgänget)
e-post: jan.swedberg@telia.com, mobil: 0705-640412


Jan Johansson Kassör (med ansvar för medlemsregister)
e-post: fbm-kassor@outlook.com mobil: 0702-261501


Åse L. Wergeland Sekreterare
e-post: ase.l.wergeland@gmail.com , mobil: 0706-560910


Lars-Erik Malm Klubbmästare (också med ansvar för Malmönloppet)
e-post: malm.chenon@telia.com, telefon: 0761-361930


Carina Petersson Ledamot (med ansvar för hemsidan)
e-post: ninna_petersson@hotmail.com, mobil: 0706-185616


Henrik Malchau Ledamot
e-post: hmalchau@mgh.harvard.edu, mobil: 0708-207651


Katarina Andersson Ledamot
e-post: katarina8890@gmail.com, mobil 0708-972550


Lars Kronström Ledamot (med ansvar för Sommarjympan)
e-post: lars.kronstrom@nri.nu, mobil: 0707-336154


Marina Modin Ledamot
e-post: marina_modin@hotmail.com, mobil: 0736-795915

Revisorer
Hans Gustavsson, e-post: hgustavs46@gmail.com, mobil: 0708-202055
Anders Ahlm, e-post: anders@ahlm.nu, mobil: 0705-443443

Valberedning
Claes Brügge (sammankallande.), e-post: claes@bohus-malmon.se, mobil: 0705-755096
Eva Karlsson, e-post: malmoneva@gmail.com, mobil: 0733-732128
Hilbert Eliasson, e-post: hilbert.kvarnvik@gmail.com, mobil: 0705-739523

Ledare för Städdagen
Mats Johansson, e-post: mats.johansson@mittbohuslan.se, mobil: 070-6186572

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.