Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022

Granitgängets planerade aktiviteter 2023

Publicerad måndag 27 mar 2023, 11:21

NYHETERLäs mer om Granitgänget och deras planerade aktiviteter 2023!

Bakgrund

2021 bildade föreningen Granitgänget, en arbetsgrupp för gamla och unga, med uppgift att förbättra miljön och tillgängligheten på ön. Syftet är även att ha trevligt och genom arbetsinsatser lära känna varandra.

Under 2021 -2022 gjordes en rad förbättringsarbeten, så som permanentbeläggning av nedfarten söder Brännerpasset, underhåll av leder och stigar, byggande av nya grillplatser (vid Lilla Kattesand, på Kalven, vid Dragets utsiktsplats och vid Dövik), röjning och trädfällning i Folkets park, öppnat upp runt kyrkogårdsvikens badplats, renovering och utplacering av 9 st. parkbänkar, underhåll av Utegymmet.

Under 2022 har vi daterat upp den röda prickstigen som går från Kullebacken, via Folkets Park och söderut i bergen ansluter till Sotenleden vid Brevik. Om man väljer att starta vid Folkets park ska man ta den nya uppför trätrappan innanför parkens stenportal.

Under året har föreningen fått in en rad förslag på förbättringar och några av dessa kommer vi att försöka hinna med under året.

Du som har förslag på förbättringsarbeten kan ta kontakt med någon i styrelsen.

Planerade arbeten läggs ut på föreningens hemsida, under rubriken Granitgänget.

Fram tills i dag har en rad medlemmar anmält sitt intresse att vara med i Granitgänget.

Du som är intresserad av att jobba med Granitgänget kan anmäla dig direkt till Jan Swedberg, berätta då gärna vad du är ”bra på” och vad du helst önskar arbeta med.

Under 2023 planerar Granitgänget en rad insatser, några av dessa är:

Tid

Arbete att utföra

Samling/övrigt

Ansvarig

4/4
Kl. 10:00

Röjning och trädfällning nedfarten Kattesand i samverkan med Sotenäs kommun.

Vändplatsen Kattesand

Jan Swedberg

25/4
Kl 10:00

Fortsatt trädfällning i parken

Folkets Park

Jan Swedberg

9/5
Kl. 10:00

Förbättra Bänkarna runt grillplatsen ”Lilla” Kattesand.

Grillplatsen ”Lilla Kattesand”

Claes Brügge

4/7
Kl .10:00

Röjning längs stigar och där det vuxit igen. I denna Alla välkomna att hjälpa till

Folkets park

Olof Knape
Jan Johansson

11/7
Kl. 10:00

Kärleksstigen Renovering av trä-spången vid Brännerpasset.

Brännerpasset

Innan Midsommar

Renovering av Hopptornet

Erik Olsson

Uppsättning av informationsskyltar om Malmön och dess historia i samarbete med Hembygdsföreningen.

Fortsatt underhåll av utegymmet.

Jan Swedberg

Före midsommar

Renovering av hopptornet

Styrelsen

Uppsättning av karta över Malmön

Jan Swedberg

Jan Swedberg, ansvarig för Granitgänget

Mobil: 0705 640 412

Epost: jan.swedberg@telia.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.