Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022
Nyheter – december 2020

Föreningens hållning avseende utbyggnadsplaner för PREEM

Publicerad lördag 30 nov 2019, 13:38

NYHETERI samband med årsmötet ställdes krav från några av föreningens medlemmar på att föreningen och styrelsen aktivt ska engagera sig i kampen mot den planerade utbyggnaden av PREEM raffinaderiet. Styrelsen har undersökt frågan och har beslutat att föreningen inte ska engagera sig i frågan.

Till medlemmar i Föreningen Bohus Malmön

I samband med årsmötet ställdes krav från några av föreningens medlemmar på att föreningen och styrelsen aktivt ska engagera sig i kampen mot den planerade utbyggnaden av PREEM raffinaderiet.

Styrelsen tog på sig uppgiften att undersöka/diskutera frågan och därefter skicka ut beslut till föreningens medlemmar.

Vid de två senaste styrelsemötena har stadgar synats, föreningens engagemang och ståndpunkt historiskt i liknande frågor dryftats, lokal och nationell media följts i Preem frågan.

Styrelsen har utifrån detta beslutat att föreningen ej ska ta ett aktivt engagemang i PREEM frågan.

Beslutet grundar sig på följande:

  • Frågan är i dag uppe på regeringsnivå och eventuellt även på Europanivå, som Thomas Kåberger berättade och även dagspressen redovisar. FBM:s inverkan på ett beslut av denna magnitud bedömer styrelsen vara obefintlig.
  • PREEM är idag arbetsplats för många boende på Sotenäset och så även på Bohus Malmön. Ett engagemang från föreningen mot Preems utbyggnad och långsiktig arbetsplats kan, enligt styrelsen, uppfattas negativt av flera som bor på ön men även av medlemmar i föreningen (sommargäster och fastboende).

Om medlemmar vill engagera sig i PREEM utbyggnaden finns alltid möjlighet att göra detta privat eller via andra intresseorganisationer som har en samsyn i frågan.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Föreningen Bohus Malmön

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.