Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022

Förbättringar av vandringsstigar

Publicerad onsdag 19 jul 2023, 18:58

NYHETERGranitgängets projektplan har slutförts

Granitgänget har under vecka 28 och 29 avslutat årets projektarbeten.

Under vecka 28 och 29 har Granitgänget åter varit i farten. Denna gång har gruppen renoverat gångbron vid Brännerpasset, ökat Röda stigens framkomlighet mellan Kullebacken och Folkets Park genom att bygga en 30 meter lång träspång. För att spången inte skall bli hal belades den med ”hönsnät” som halkskydd.

Andra arbeten som gjorts under året omfattar bland annat renovering av hopptornet, förbättring av bänkarna runt grillplatsen ”Lilla” Kattesand, trädfällning och röjning i Folkets Park, röjning och trädfällning vid nedfarten till Kattesand samt röjning längs igenvuxna stigar och vandringsleder. Huvuddelen av arbetet har gjorts i samverkan med Sotenäs Kommun.

Totalt har Granitgänget arbetat med 8 olika projekt under året och det har varit 20 personer som deltagit vid minst ett tillfälle och 11 personer har varit med två eller fler gånger.

I och med detta har alla årets projekt som föreningen planerat avslutats. FBM tackar alla som varit med under året och spridit glädje i Granitgänget och bidragit med en rad förbättringar som kommit alla på ön till gagn.

Jan Swedberg
Ledare för Granitgänget


Här lagar Lasse O, Mats E-P och Bo L spången vid Brännerpasset


Arbetslaget vid Brännerpasset


Claes och Goggen monterar plankor på Röda stigen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.