Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juni 2022
Nyheter – december 2020

Berguv på Malmön......

Publicerad fredag 18 sep 2020, 10:55

NYHETERKommer Nordens Ark att plantera ut Berguv på Malmön? Föreningen ställer frågan till Christer Larsson på Nordens Ark

Föreningen har varit i kontakt med Christer Larsson på Nordens Ark för att få lite mer information om det finns planer på att plantera ut Berguv på Malmön. Så här svarar Christer på vår fråga samtidigt som han hälsar till alla medlemmar i föreningen från Nordens Ark.

Nej, Nordens Ark har inga planer på någon utplantering av berguvar på Bohus-Malmön.

Vi har alltsedan de första åren efter att Nordens Ark startade varit involverade i utplanteringar av berguvar på olika ställen i landet. Vi har i stort sett årligen skickat uvungar födda här på Nordens Ark till de olika delprojekten i Skåne, Blekinge och Norrbotten. På senare år även till Stockholmsområdet (skärgården). Totalt har 48 berguvsungar födda på Nordens Ark släppts fria. Vi har också bidragit till beguvsprojekten genom att förse andra som deltar med vuxna uvar som blivit avelsuvar. Många av dessa har varit skadade fåglar som omhändertagits med exempelvis en bruten vinge. Efter veterinärvård har de sedan kunnat anpassas till ett liv i voljär och blivit avelsfåglar vars ungar släppts fria.

Antalet berguvar ute i naturen har varierat mycket under åren. En tid från mitten på 1950-talet och framåt under många år höll berguven på att utrotas helt på grund av miljögifter och hänsynslös förföljelse. Efter att de olika projekten som startade 1969 hade rullat på och många uvar släppts fria ökade antalet häckningar i landet. Många gamla revir där uvarna försvunnit hade återigen ett häckande uvpar. När Nordens Ark öppnade 1989 hade vi till exempel flera uvpar i närområdet.

På en del håll under senare tid har tjuvjakt och andra orsaker decimerat populationen, och ibland har uvarna försvunnit helt. Just nu pågår en rikstäckande inventering av berguvspopulationen i Sverige. Efter detta kommer man sannolikt att besluta om eventuella åtgärder. Kanske utsättningar i andra områden än där det pågår idag.

Hälsar

Christer Larsson

Nordens Ark

https://nordensark.se/

Om Berguv på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Berguv

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.