Nyheter – juni 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – december 2020

Nyheter

Vi söker nya styrelsemedlemmar

Föreningen söker nya styrelsemedlemmar som vill bidra till att utveckla föreningen

Förbättringar i Folkets Park

Tisdagen den 26 april samlades Granitgänet på nytt för att i samverkan med Malmöns Folkets Husförening röja och snygga till i vår vackra park.

Hälsning från Granitgänget!

Nu är kompletterande gjutningen av Kärleksstigen vid Brännerpasset klart.

Granitgängets planering 2022

Granitgänget fortsätter arbeta med förbättringar på Malmön. Kontakta Jan Swedberg om du vill vara med i gänget och någon av insatserna.

Information om medlemsskap i föreningen

Nu är det många som förnyar sitt medlemsskap i föreningen. Enklast gör du det genom att betala in medlemsavgiften enligt följande: Medlemsavgift 2022 (bohus-malmon. org) Enligt stadgarna så är den person och familj som erlagt medlemsavigift medlem

Nya pengar för hjälp med skrotning av gamla fritidsbåtar

Gamla båtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Den 16 februari har Havs- och vattenmyndigheten kommit med ny information om bidrag för skrotning. Nya miljoner ger fler chansen att bli av med uttjänta fritidsbåtar - Aktuellt - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten

Information om husens historia på Malmön

Malmöns Hembygdsförening har gjort en kartläggning av hus på ön

Inför tryck av informationshäfte 2022 – Uppgifter i medlemsmatrikel

Nu har styrelsen påbörjat arbetet med 2022-års informationshäfte. Vid årsmötet i somras var det några medlemmar som ställde frågor kring varför vi tagit bort medlemsmatrikeln i informationshäftet. Vi hade valt att ta bort uppgifterna utifrån ny lagstiftning avseende hantering av personuppgifter (GDPR)

Vandaliserad parkbänk i Gulldalen

Vandaliserad parkbänk! Efter önskemål från våra medlemmar la Granitgänget i somras ner en hel del arbete med att fixa till bland annat fem bänkar som sattes ut på lämpliga ställen på ön. Planen är att föreningen under detta år ska sätta ut ytterligare ett antal bänkar. I dag när min fru och jag var ute och gick mot Gulldalen såg vi att någon vandaliserat parkbänken som står utmed vägen där den blåvita vandringsleden passerar

Medlemsregistret uppdateras inför år 2022

Medlemsregistret uppdateras inför år 2022

Föreningen söker fler till mer

Styrelsen har påbörjat planeringen av verksamhetsåret 2022. Vill du också bidra med din energi och engagemang i ett gott gäng till utvecklingen av Föreningen Bohus Malmön och vår härliga ö?!

Information om föreningens synpunkter på ny översiktsplan

Information till föreningens medlemmar avseende skrivelse till Sotenäs kommun med synpunkter på förslag till nya Översiktsplanen

Lugnare vatten vid hopptornet och Kyrkogårdsviken!

I föreningens regi har 3 knops bojjar lagts ut vid hopptornet på Kalven och Kyrkogårdsviken.

Botaniska vandringen 20 juli!

Det var 23 förväntansfulla ”amatörbotaniker” som samlades den 20 juli och fick förmånen att uppleva årets andra och sista Botaniska vandring. Denna kväll var aktiviteten förlagd till Kalven.

Nya soffor längs promenadstråken på Malmön

Granitgänget har renoverat och  satt ut fyra stycken soffor längs promenadstråken på ön.

Underbart väder för jympa och simborgarmärket

Hej Ännu en dag med underbart väder. Väderleksrapporten lovar fortsatt sådant. Vi kan inte önska bättre förutsättningar för simborgarmärket

Årsmöte 26 juli kl 17 på Pensionatet

Välkommen till årsmöte i Föreningen Bohus-Malmön måndag 26 juli kl 17.00. Mötet hålls på Pensionatet i rymlig lokal så att vi kan hålla distans i enlighet med rekommendationer. Föreningen bjuder på kaffe i samband med årsmötet!
Nyheter

Botanisk vandring på tisdag den 20 juli klockan 17:30

Mästarnas Mästare i Malmöngolfen 21 juli

Tävlingsledningen har beslutat att utlysa ett nytt tävlingsmoment i MalmönGolfen, nämligen Mästarnas Mästare.

Förbjuden sophantering

FÖRBJUDET För någon dag sedan hade någon kastat 17 st plastsäckar på Påskefyren trots styrelsens tidigare varning. Stekpannor skall kastas på Bohus-Malmöns Återvinningsstation och inte i container för plast eller någon container vid Brandstation Häromdagen hade någon lämnat en skräppåse med matavfall bakom en container vid Brandstation. Det såg bedrövligt ut efter att måsar hackat sönder påsen och spridit skräpet

Fina grillplatser på Bohus-Malmön

Fina grillplatser på Bohus-Malmön I dag är 4 grillplatser klara för att användas, de skall under sommaren kompletteras med bänkar där det saknas. Grillplatserna ligger på följande platser - Lilla Kattesand , - Dragets utkiksplats, - Dövik - Badplatsen på Kalven. Det är föreningens Granitgäng som har iordningställt platserna

Årets första Botaniska Vandring!

Trots EM-matchen England- Tyskland var vi 23 st. som samlades den 29 juni och fick förmånen av att uppleva årets första Botaniska vandring som var förlagd i trakten av Grönvik, öns nordöstra del.

Maj månads väder

Hej Se Anders Netshagens summering av vädret för maj månad på föreningens hemsida. Hoppas vädret i juni blir bättre. Hälsningar Bertil Pekkari Redaktör hemsidan

Granitgänget röjer i Folkets Park

Malmöns fina Folketspark får en extra städning

Ovanlig algblomning på Malmön

I mitten på april var det soligt, varmt och vindstilla. Då började kraftig algblomning på flera ställen på Malmön.

Förbättringarna vid Kärleksstigen klara

Nu är Granitgänget klara med förbättringarna av Kärleksstigen

Klart - Begränsad framkomlighet vid Brännerpasset

Nu påbörjar "Granitgänget" markarbeten vid Brännerpasset

Varför är inte medlemsregistret med i årets informationshäfte?

Information om föreningens hantering av personuppgifter

Informationshäftet är klart!

Nu är föreningens informationshäfte klart och utskickat till alla medlemmar! Hoppas du uppskattar innehållet i årets häfte! I häftet finns även inbetalningskort för verksamhetsåret 2021. Informationshäftet finns även digitalt att ladda ner från föreningens hemsida. 2021 (bohus-malmon

En ren nyhet till alla på Malmön!

Nu kan alla bli strandstädare året runt!

Digitalt museum - Foton över Malmön

Är du intresserad av gamla foton från Malmön?! Då kanske det det digitala muséet kan vara något att titta in i.

Information om föreningens nya arbetsgrupp - "Granitgänget"

För att öka trivseln för föreningens medlemmar finns det ett ständigt behov av att förbättra miljö och tillgänglighet på Bohus-Malmön. Föreningen har därför bildat en ny arbetsgrupp tillgänglig för gammal som ung under namnet Granitgänget. Alla kompetenser, förmågor och de som har intresse för Bohus-Malmön är välkomna

Riktlinjer för arvoden, ersättningar och gåvor

Nu finns föreningens riktlinjer för arvoden, ersättningar och gåvor publicerade på hemsidan.

Förbättringar Brennerpasset vid Kärleksstigen

Här är kompletterande information avseende planerade förbättringar vid Brennerpasset

Röjning vid Kärleksstigen

Onsdagen 13 januari samlades ett gäng glada och pigga "gentlemen" för att röja och elda upp det kvarvarande ris som skapades 2019 i samband med etablering av utegymmet. Utegymmet placerades på slutet av Kattesandsvägen så platsen nyttjades aldrig då det visade sig att det var för mycket knott och annat småkryp på platsen. Det var inte bara elden som värmde upp de som jobbade

Nyårshälsning

Föreningens ordförande Mats Rignell skickar en nyårshälsning

Lättare att bada vid Kyrkogårdsviken

Sotenäs kommun fortsätter att förbättra tillgängligheten vid Malmöns badplatser

Planerad utbyggnad av Preemraff stoppas

Preem har beslutat att dra tillbaka ansökan om nytt miljötillstånd för Preemraff i Lysekil.

Berguv på Malmön......

Kommer Nordens Ark att plantera ut Berguv på Malmön? Föreningen ställer frågan till Christer Larsson på Nordens Ark

Förbättringar vid Kalvens hopptorn är slutförda

Ny trappa och landgång för ökad tillgänglighet

Påskbraseområdet iordningsställt

Hantering av trädgårdsavfall vid påskbraseområdet

Nu är det ännu lättare att bli av med ditt trädgårdsavfall

Botaniska vandringar - fortsatt succé

Botanisk vandring – fortsatt succé Vi var hela 36 intresserade ”åskådare” som hade förmånen att på tisdagseftermiddagen samlas vid dansbanan för att följa med öns duktiga botaniker Bosse Hansson. Inriktningen för denna vandring var buskar, lövträd och lite annat. Bosse visade oss de vanligaste ädellövträden, som vi har på ön såsom lind, asp, ask, alm, ek med flera

Föreningens årsmöte den 20 juli

Måndagen 20 juli var det traditionsenligt årsmöte på Bohus-Malmöns Pensionat Här är en kort sammanfattning om vad som togs upp på mötet och beslut som fattades

Uppskattad musikafton

Vi var 7 st. som hade förmånen att uppleva en intressant musikresa tillsammans med Joseph Haydn. Carl-Mauritz Bratt var vår ciceron och berättade om Joseph Haydns liv och om hans musik

Nu är årets golftävling avgjord!

Resultatlista Malmöngolfen

Träna på Malmönloppet

Som vi tidigare har meddelat så är loppet inställt i år pga Corona. För att använda ett myntat uttryck ”Vi ställer inte in Vi ställer om”. Därför så ger vi alla en möjlighet att testa sin förmåga både som stor och mindre och inte slöa till den här sommaren

Tack alla sponsorer för möjliggörande av utegymmet!

Föreningen Bohus-Malmön tackar alla sponsorer som bidragit med pengar och arbetsinsatser till utegymmet.

Kallelse till årsmöte den 20 juli kl 17 på Bohus-Malmöns pensionat

Välkommen till föreningens årsmöte. På grund av Corona kommer max 50 personer och endast en person per familj kunna beredas plats på mötet på pensionatet . Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Sommarhälsning till alla medlemmar!

Denna sommarhälsning har skickats som mejl till alla medlemmar. Kolla din "skräppost" om du inte har fått det i din inkorg

Information om hjärtstartare på Bohus-Malmön

Föreningens hjärtstartare är nu på plats i Centrumhuset, Strandvägen 32

Brev från styrelsen till alla medlemmar

Till alla medlemmar i Föreningen Bohus-Malmön Hej! Här kommer årets första medlemsbrev med aktuell information. Brevet skickas ut via föreningens nya hemsida och medlemssystem. "Jag har precis kommit hem efter en härlig långtur längs med klipporna via Draget, Kärlekstigen, Pärlarne, Kyrkogårdsviken och Gamla hamnen

Tack till alla sponsorer av utegymmet!

Föreningen vill tacka alla företag och personer som bidragit med både arbetsinsats och pengar till utegymmet! Denna sponsortavla kommer sättas upp i anslutning till gymmet.

Skrivelse till Sotenäs Kommun från Föreningen Bohus-Malmön

Föreningen Bohus-Malmön lämnar över skrivelse till kommunen med förslag på förbättringar på Malmön

Föreningens hållning avseende utbyggnadsplaner för PREEM

I samband med årsmötet ställdes krav från några av föreningens medlemmar på att föreningen och styrelsen aktivt ska engagera sig i kampen mot den planerade utbyggnaden av PREEM raffinaderiet. Styrelsen har undersökt frågan och har beslutat att föreningen inte ska engagera sig i frågan.

Malmöns fina utegym!

Sedan juli 2019 är Malmöns fina utegym färdigt för att kunna användas av alla som bor och besöker Malmön.

Välkommen till Föreningen Bohus-Malmöns nya hemsida!

Föreningen Bohus-Malmön inför ny hemsida och nytt medlemsregister!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.